Z11 MAATWERK EN BEGELEIDING
 
Supervisie:

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk.

Het is een vorm van reflecteren op de eigen werkstijl.

Het geeft zicht op welke situaties iemand problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe zij ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

De “supervisanten” verkennen en herkennen vaste patronen en gaan op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die hun interacties sturen.

Ze leren denken voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.

Bij supervisie ligt het accent op leren.
 
 Webdesign © 2005 - 2006 DRWare