Z11 MAATWERK EN BEGELEIDING
 
Intervisie:

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers.

Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie.

Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden.

Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden.
 
 Webdesign © 2005 - 2006 DRWare