Z11 MAATWERK EN BEGELEIDING
 
Mediation

Mediation is een vorm van zelf onderhandelen, zij het dat partijen zich bij het proces laten begeleiden door een derde.

Mediation is een flexibele manier om hoog opgelopen conflicten op te lossen zonder dat daar juridische inmenging bij komt kijken.

Mediation kan alleen slagen als partijen vrijwillig meewerken. Bij mediation wordt gezocht naar oplossingen waar beide partijen winst behalen.

Mediation werkt snel. Er zijn geen hindernissen. De partijen en mediator bepalen samen het tempo waarin het conflict, geschil wordt opgelost.

Het verloop van het mediationproces is gebaseerd op vrijwilligheid en de keuzes van de partijen staan centraal. Met andere woorden de mediator is onpartijdig.
 
 Webdesign © 2005 - 2006 DRWare